MT Metsä

Seppo Rantakallion mielestä suomalaiset istuttavat hakkuuaukkonsa huonolla tavalla – ”Maanmuokkauksella tehdään paljon enemmän haittaa kuin saavutetaan hyötyä”

Seppo Rantakallion mielestä suomalaiset taimikot perustetaan liian rajuin menetelmin ja tulokset jäävät siitä huolimatta heikoiksi.
Tilaajalle
Äväntäjärven  rannalla asuvan Seppo Rantakallion mielestä metsä­taloutta pitää  harjoittaa niin,  etteivät vesistöt kärsi siitä.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.