Suomen lintukantoihin vaikuttavat useat tekijät

1950-luvun kannanarvioita ei voi verrata myöhemmin tehtyihin arvioihin, koska uudemmat perustuvat paljon laajemman joukon tekemiin laskentoihin.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.