Metsä

Sahateollisuus haluaa nyt tukkikauppaan vauhtia, kun näkymät ovat kirkastuneet: "Enemmän sahattaisiin, jos puuta olisi tarjolla"

Hyvälaatuisen kuusisahatavaran hinta on vahvistunut viime aikoina, mutta männyn hinnoittelussa on selvästi tiukempi tilanne, sanoo Sahateollisuus ry:n varapuheenjohtaja ja JPJ-Woodin toimitusjohtaja Markus Luodelahti.
Rami Marjamäki
Hyvien tukkileimikoiden tarjonta on tällä hetkellä heikkoa, harmittelee Juupajoella Pirkanmaalla toimivan JPJ-Woodin toimitusjohtaja Markus Luodelahti.

Suomalaisten sahayritysten markkinanäkymät ja tuotantosuunnitelmat ovat vaihdelleet tiuhaan tänä vuonna.

Sahoilla ryhdyttiin rajoittamaan tuotantoa heikon menekin ja hinnan vuoksi jo viime vuoden lopulla. Lakko pysäytti sahauksen monessa yrityksessä helmikuussa.

Maaliskuussa korona alkoi sulkea Eurooppaa ja useat asiakkaat joutuivat keskeyttämään sahatavaran vastaanoton. Toukokuussa markkinat alkoivat jälleen avautua.

Alkuvuoden myllerryksen jälkeen näkymät ovat nyt varovaisen positiiviset ainakin hyvälaatuisen kuusisahatavaran osalta, sanoo Sahateollisuus ry:n varapuheenjohtaja ja Juupajoella toimivan JPJ-Woodin toimitusjohtaja Markus Luodelahti.

Alempilaatuisen kuusen ja mäntysahatavaran kohdalla on hänen mukaansa enemmän kysymysmerkkejä.

Sahatavaran varastot ovat pysyneet kurissa, koska tuotanto väheni alkuvuonna enemmän kuin kulutus.

Korona-ajan yllätys on ollut kotitalouksien kaikenlainen remontoinnin ja nikkaroinnin lisääntyminen, mikä on ylläpitänyt sahatavaran kulutusta niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

"Koronarakentaminen tuli kyllä aika puskista ja yllätti myönteisesti", Luodelahti toteaa.

Sahatavaran hinnat ovat kehittyneet kaksijakoisesti laadun ja puulajin perusteella.

Hittituotteen eli hyvälaatuisen kuusisahatavaran hinta on Luodelahden mukaan vahvistunut viime aikoina, mutta männyn hinnoittelussa on selvästi tiukempi tilanne.

Keski-Euroopan myrsky- ja hyönteistuhopuista valmistettua kuusisahatavaraa on paljon markkinoilla, mikä painaa alempien laatujen kuten sekstan ja vajaasärmäisen tavaran hintoja.

Luodelahti huomauttaa, että euroalueen ulkopuolisiin maihin tehdyistä dollaripohjaisista kaupoista suomalaisille sahoille jää vähemmän euroja, kun dollari on heikentynyt viime kevättalvesta lähes 10 prosenttia euroon verrattuna.

Yhdysvalloissa sahatavaran hinnat ovat nousseet jopa yli vuoden 2018 huipun, kun kanadalaisen sahatavaran tarjonta on vähentynyt raaka-aineen niukkuuden, logistiikkaongelmien ja tullikiistojen vuoksi. Lisäksi Yhdysvaltain etelävaltioiden tarjonta on supistunut koronan seurauksena.

Euroopasta vientiä Atlantin yli ovat lisänneet saksalaiset ja ruotsalaiset sahat, mutta suomalaiset eivät juurikaan. Yhdysvaltoihin kelpaa lähinnä höylätty sahatavara, johon on erikoistunut vain harva suomalainen sahayritys.

Luodelahti huomauttaa, että Etelä-Ruotsin yrityksillä on valuuttaedun lisäksi sijaintietu, kun tavara voidaan lastata Göteborgissa suoraan valtamerilaivaan.

"Yhdysvaltain veto näkyy meillekin myönteisesti jossain määrin Englannissa ja Keski-Euroopassa, kun tietty tavara ohjautuu nyt jenkkimarkkinoille Ruotsin ja Saksan sahoilta."

Kotimaan tukkikauppaan sahateollisuus toivoo lisää vauhtia.

Hyvien tukkileimikoiden tarjonnan Luodelahti sanoo olevan heikkoa tällä hetkellä. "Enemmän sahattaisiin, jos puuta olisi tarjolla."

Perinteisesti sahat ovat vauhdittaneet tarjontaa nostamalla tukin hintaa. Siihen Luodelahden mukaan ei ole nyt varaa, koska marginaalit ovat hyvin ohuet.

Viimeksi kuluneet 12 kuukautta ovat olleet monelle sahayritykselle tappiollisia. Niin oli myös JPJ-Woodin tilivuosi, joka päättyi kesäkuun lopussa.

Lopullinen tilinpäätös on vielä vahvistamatta, mutta toimitusjohtajan mukaan tappiota tuli enemmän kuin edellisenä vuonna voittoa. Se kertoo siitä, että tilikauden aikana tapahtuneet muutokset toimintaympäristössä olivat rajuja.

UPM:n suunnitelma sulkea Kaipolan tehdas merkitsee JPJ-Woodin sahahaketoimituksiin osittain osoitteen muutosta.

"Kaipolan lopetus naapurikunnasta tuo aika paljon epävarmuutta. Tehdas on ollut yli 20 vuotta tärkeä toimituspiste meidänkin sahahakkeelle."

Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistyminen Äänekoskella 2017 kohensi osaltaan sahahakkeen kysyntää ja hintaa, mikä näkyi myös sahojen tuloksissa 2017 ja 2018. Nyt Kaipolan sulkeutuessa sahahakkeen kysyntä ja hinta ovat tulevaisuuden isoja kysymysmerkkejä.

"Jos sahahakkeen hinta painuisi 3-4 vuoden takaiselle tasolle, kannattavuuden lasku sahoilla olisi merkittävä", Luodelahti sanoo.

Lue myös:

Teollisuuden sähkövero alas ja dieselpolttoaine nykyistä edullisemmaksi – Keitele Groupin Ilkka Kylävainio toivoo, että hallitus lunastaisi lupauksensa

Rauman saha on jättiläinen, joka säikäytti kilpailijat – hakkuuluvut osoittavat, miksi

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Sahatavaran hinnat laskeneet Yhdysvalloissa jo 70 prosenttia

Puukauppojen määrä jäi alle puoleen miljoonaan kuutiometriin viime viikolla – kesälomakausi näkyy kauppavauhdissa

Puukauppa jatkuu ajankohtaan nähden aiempia vuosia vilkkaampana, mutta lomakausi näkyy puumäärän laskuna

Huippusuhdanne käynnisti sahateollisuuden investointien aallon – yritykset kurovat kiinni kilpailijamaiden etumatkaa