Metsä

Näin suomalaiset europarlamentaarikot äänestivät tärkeästä metsäpäätöksestä: vihreät ja perussuomalaiset ajoivat omia esityksiään Sarvamaan pohjaesityksen tilalle

Suomalaisten kannat jakautuivat EU-parlamentin metsästrategian äänestyksessä.
Kuvat: Hannu Rainamo, Euroopan unioni, 2019 / Kuvitus: Juho Leskinen
Suomen 14:sta europarlamentaarikosta seitsemän äänesti vaihtoehtoisia metsäraportteja.

Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät tiistaina illalla kahdesta vaihtoehtoisesta metsäraportista. Molemmat niistä kaatuivat.

EU-kriittisen ID-ryhmän jättämä vaihtoehtoinen päätöslauselma hylättiin äänin 83 puolesta, 607 vastaan ja 4 tyhjää. Vihreiden ja vasemmiston jättämä toinen vaihtoehtoinen päätöslauselma hylättiin puolestaan 242 puolesta, 429 vastaan ja 22 tyhjää.

Jos jompikumpi näistä vaihtoehdoista olisi saanut äänienemmistön, Petri Sarvamaan (kok.) valmistelema – ja maatalousvaliokunnan aiemmin hyväksymä – metsäraportti olisi kaatunut. Suomen metsäsektori on kannattanut Sarvamaan raporttia, koska se ottaa huomioon myös metsien käytön taloudelliset vaikutukset.

Sarvamaa iloitsee ensimmäisen äänestyksen tuloksista.

”Onnistuimme kaatamaan ympäristövaliokunnan kantaan perustuneen vaihtoehtoisen mietinnön, jossa painotetaan metsiin liittyviä ulottuvuuksia yksipuolisesti, lähinnä biodiversiteetin suojelun näkökulmasta. On taidettu unohtaa, että kyse on EU:n metsästrategiasta, ei biodiversiteettistrategiasta”, hän kertoo.

Sarvamaan raportti tunnistaa biotalouden ja kestävän metsänhoidon. Siitä äänestetään vielä keskiviikkona illalla, ja se on suurella todennäköisyydellä saamassa valtaosan poliittisten ryhmien äänistä. Lopullisesta äänestystuloksesta voit lukea täältä.

”Kestävän metsätalouden rooli tulee nähdä tasapainoisesti ilmaston, ympäristön, talouden, työpaikkojen sekä virkistyskäytön kannalta, eikä mustavalkoiselle vastakkainasettelulle voi antaa tilaa. Siksi tulos on merkittävä myös Suomen kannalta", Sarvamaa valaisee.

Suomen 14 europarlamentaarikosta seitsemän äänesti vaihtoehtoisten raporttien puolesta. Muut seitsemän meppiä äänesti sen sijaan niitä vastaan, eli antoivat kannatuksensa Sarvamaan ehdotukselle.

ID-ryhmän ehdotusta kannattivat perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari. Hakkarainen kertoi, ettei voi hyväksyä Sarvamaan paperissa esiintyviä "vihreitä utopioita, sääntelyä eikä EU-tukia". Koska ID-ryhmän esityksen odotettiin kaatuvan, Hakkarainen totesi Sarvamaan mietinnön olevan kohtuullinen.

"Kokonaisuus on kuitenkin tasapainoinen ja hyväksyttävissä", hän tiedotti ennen äänestyksiä.

Vihreiden valmistelemaa raporttia kannattivat kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, vasemmistoliiton Silvia Modig sekä vihreiden Ville Niinistö, Heidi Hautala ja Alviina Alametsä.

Vihreiden mielestä Sarvamaan mietintö tulevasta eurooppalaisesta metsästrategiasta ei edistä kestävyyttä ympäristön eikä talouden kannalta.

"Mietintö on huonoja uutisia Euroopan metsille: se on ristiriidassa tieteen kanssa eikä perustu metsien arvostukselle. Sen sijaan että edistämme puun polttoa ja bioenergian käyttöä, meidän tulee nostaa luonnonsuojelua vaaliva metsäpolitiikka uuden metsästrategian keskiöön", Alametsä toteaa.

Neuvotteluiden kovin kiista on koskenut sitä, pitäisikö EU:n metsästrategia linkittää komission monimuotoisuustavoitteiden kanssa yhteen.

"Valitettavasti maatalousvaliokunnan raportti painottaa ensisijaisesti metsien talouskäyttöä ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden suojelun sijaan. Mitä paremmin luontonäkökulmat huomioidaan talousmetsien käytössä, sitä helpompi metsien talouskäyttöä on jatkossa perustella ja sovittaa yhteen luonnonsuojelun tavoitteiden kanssa", Niinistö kertoo.

Euroopan parlamentin metsä-äänestykset ovat jakaneet suomalaisia europarlamentaarikkoja viime vuosina. Niistä voit lukea täältä:

Muistatko ne metsä-äänestykset, jotka jakoivat suomalaismeppien mielipiteet EU-parlamentissa? Näin he äänestivät

Otsikkoa korjattu 8.10. kello 9.30

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Sarvamaan metsäraportti ristivedossa EU-parlamentissa – slovakialaismeppi kritisoi, että Suomessa vain viisi prosenttia metsistä on riittävästi suojeltu

Metsäraportista käydään tulista vääntöä EU-parlamentissa – Ville Niinistö: "Jos muutosehdotukset eivät mene läpi, todennäköisesti äänestän strategiaa vastaan"

Illan metsä-äänestys jakaa suomalaiset europarlamentaarikot – "Taas on samat väännöt edessä siitä, millaista kestävä metsänkäyttö on"

Sarvamaan mietintö on järjen voitto