Metsä

MT-kysely: Metsien lisäsuojelu jakaa suomalaiset – vihreiden ja perussuomalaisten äänestäjät ääripäissä

Vihreiden äänestäjistä joka kymmenes ei halua lisätä suojelua, jos talous ja elinkeinoelämä kärsivät siitä.
Elli Paananen

MT kysyi lokakuussa teetetyssä kyselyssä, pitäisikö metsien suojelua lisätä, vaikka Suomen talous ja elinkeinoelämä kärsisivät siitä.

Vastaukset jakoivat kansan. Kyllä-vastausten osuus oli 39 prosenttia, ei-vastausten osuus 38 prosenttia ja 23 prosenttia ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Suurimmat mielipide-eroja selittävät tekijät löytyivät puoluekannatuksesta. Vihreiden äänestäjistä lisäsuojelua kannatti 75 prosenttia, vasemmistoliiton 61 prosenttia ja SDP:n 53 prosenttia.

Ei-vastauksissa suurin osuus oli perussuomalaisten äänestäjillä, joista 60 prosenttia arvioi, ettei metsiä tulisi suojella lisää, jos siitä koituu haittaa elinkeinoelämälle. Myös kokoomuksen (56%) ja keskustan (54%) kannattajista valtaosa oli lisäsuojelua vastaan.

Ei-kantoja oli kuitenkin myös vihreiden äänestäjillä. 11 prosenttia vihreitä äänestävistä vastusti lisäsuojelua talouden kustannuksella.

Myös sukupuoli, ikä ja asuinpaikka erottuivat vastauksissa. Suojelun lisäämisen kannalla olivat vahvemmin naiset, alle 30-vuotiaat ja pääkaupunkiseudulla asuvat. Ei-kanta oli vankempi miehillä, 45–54-vuotiailla ja Itä- ja Pohjois- Suomessa asuvilla.

TNS Kantar Agri toteutti kyselytutkimuksen MT:lle lokakuun 9.–14. päivinä. Vastaajia oli 1 020 ja virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Katso uusin video: Näin sutjakasti sahapihan tukkikoura muuttuu lumiauraksi
Lue lisää

Petturisyytökset EU:n metsä-äänestyksissä kirpaisivat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäistä: "Sanomisiani vääristeltiin ja höystettiin isänmaan petturuudella"

Lisäraha ja suojeluinto poikivat uusia suojelumetsiä – sekä valtion Metso-ohjelma että yksityinen Luonnonperintösäätiö etenevät vauhdilla

Metsien suojelu otti vauhtia lisärahan turvin

Näin Metso-suojelukohde hinnoitellaan – Hinnat eivät nouse mutta eivät myöskään laske yhtä jyrkästi kuin puumarkkinoilla