Metsä

Metsätalouden kemeratuki jatkuu tarvittaessa vuoden 2023 loppuun

Jatkoaika myönnettiin, koska metsätalouden valtiotukisääntöjen uudistus EU:ssa on viivästynyt.
Markku vuorikari
Kemeratuki on tärkeä kannustin etenkin nuoren metsän kunnostuksissa.

Kestävän metsätalouden rahoitus (kemera) jatkuu tarvittaessa vuoden 2023 loppuun. Lain voimassaolon jatkaminen oli tarpeen, koska metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö EU:ssa on viivästynyt.

Nykyisen kemeran korvaavaa uutta kannustinjärjestelmää on valmisteltu työryhmässä, jonka toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Kemeralain voimassaolon jatkaminen mahdollistaa uuden kannustejärjestelmän viimeistelyn tulevien valtiontukisääntöjen pohjalta.

Uusi kannustinjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian uusien valtiontukisääntöjen valmistuttua.

”Aktiivinen ja oikea-aikainen metsänhoito on erittäin tärkeää sekä puuntuotannon, metsien terveyden ja kasvukyvyn että hiilinielujen kannalta. Kemeralain voimassaolon pidennys varmistaa, että metsänhoidon kannusteet jatkuvat katkoitta samalla, kun valmistelemme uutta metsätalouden kannustinjärjestelmää”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

Kemeratuella edistetään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsän hoitoa ja käyttöä yksityismetsissä. Rahoitettavilla toimenpiteillä lisätään metsien kasvua, ylläpidetään metsätieverkkoa, turvataan metsien biologista monimuotoisuutta ja edistetään metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Viime vuonna kemeratukeen oli käytössä 56 miljoonaa euroa. Siitä jäi käyttämättä kuutisen miljoonaa euroa. Eniten tukea söi nuoren metsän hoito ja taimikon varhaishoito.

Kemeratuesta löytyy lisää tietoa metsäkeskuksen nettisivuilta.

Katso uusin video
Lue lisää

"Tarvittaisiin hirvittävästi lisää metsureita" – nykyinen työvoima ei riitä hoitamaan taimikoita kasvukuntoon

2020 valmistui useita lakiuudistuksia: Metsitystuki, palomääräysten selkeytys, maatilojen yritystuki ja elintarvikemarkkinalaki

Hallitus esittää peltoheitoille ja joutomaille metsitystukea

Korona on lisännyt metsänomistajien intoa metsänhoitoon