Metsä

Uusi FSC-standardi sallii metsänomistajan ottaa yksittäisen kuolleen rungon kotitarpeiksi

Pääsääntönä on, että kuollut puu on jätettävä metsään.
Markku Vuorikari
Metsänomistaja saa FSC:ssä hyödyntää tuulenkaatoja, jos kyse on yksittäisen puun korjuusta kotitarpeiksi tai jos tuoretta puuta on yli 20 kuutiota hehtaarilla.

Ehdotus Suomen uudeksi FSC-metsästandardiksi rajoittaa kuolleen puun korjuuta. Kotitarvepuuksi sen otto kuitenkin sallitaan rajoitetusti, kertoo FSC Suomen metsä- ja standardiasiantuntija Teemu Huikuri.

Standardin mukaan rinnankorkeudeltaan yli 10 sentin läpimittaiset kuolleet puut tulisi aina säästää metsätaloustoimien yhteydessä, ellei laki metsätuhojen torjunnasta edellytä runkojen poistamista.

20 kuutiota hehtaarilla ylittävän määrän tuoretta lahopuuta saa korjata, vaikka metsätuholain poistokynnys ei ylittyisi.

Kuolleen puun korjuukielto ei koske myöskään keinotekoisten kelojen tuotantoa ja käyttöä, metsänomistajan yksittäisen rungon ottoa kotitarvepuuksi tai kolttalain ja muiden erityisperusteisten oikeuksien mukaista puunottoa.

Kotitarvepuun oton määrälle ei ole asetettu tarkkaa rajaa. Standardissa todetaan, että kuolleen puun korjuukielto ei estä yksittäisen rungon ottamista käyttöön kotitarvepuuna. Kotitarvepuu määritellään puutavaraksi, jota ei myydä tulojen saamiseksi vaan on hakattu metsänomistajan omiin tarpeisiin, esimerkiksi poltto- tai rakennuspuuksi.

Uusi standardi on kansainvälisen FSC:n arvioitavana ja astunee voimaan vuonna 2022.

Katso uusin video: Näin sutjakasti sahapihan tukkikoura muuttuu lumiauraksi
Lue lisää

Luonnonhoidon tulos on laatua tärkeämpi

Tuore FSC-standardi etenee hyväksyntään: Lisää säästö- ja lahopuuta, suojavyöhykkeille metrirajat, saamelaisten oikeudet vahvistuvat

Sovitut pelisäännöt pätevät yhteismetsässäkin

Metsiä ei pidä pakkosuojella