Metsä

"EU:n metsäpäätöksenteko nojaa väärään tietoon" – komission tutkimuskeskuksen tekemä virhe yliarvioi hakkuiden kasvun Euroopassa

Metsien hakkuut Euroopassa eivät ole kasvaneet niin paljon kuin komission tutkimuskeskus antaa olettaa.
Pentti Vänskä
Metsäala on huolissaan, että EU-komission metsäpäätökset nojaavat puutteelliseen tutkimustietoon.

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) yliarvioi todellista hakkuiden kasvua Euroopassa, Euroopan metsäinstituutti (EFI) tiedottaa.

Viime kesänä Nature-lehden julkaisemassa tutkimusartikkelissa Euroopan hakkuiden raportoitiin lisääntyneen 69 prosenttia vuodesta 2016. Luonnonvarakeskus (Luke) kertoi jo aiemmin, että väittämä pitää sisällään virheitä.

Nyt Nature-lehdessä on julkaistu vastine viime heinäkuun artikkeliin. Hakatun puubiomassan määrä on lisääntynyt kuusi prosenttia 69 prosentin sijaan, uusi tutkimusartikkeli kertoo.

Asiaa selvitti 33 asiantuntijaa, joiden mukaan väärä päätelmä johtui metodologisista virheistä.

EFI:n mukaan käytetyssä satelliittitiedossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia tutkitulla ajanjaksolla. Lisäksi esimerkiksi kuivuuden ja myrskyjen aiheuttamia metsätuhoja on virheellisesti luokiteltu metsien hakkuiden aiheuttamiksi.

"Tulevaisuudessa metsätietoja tulisi arvioida huolellisemmin ennen kuin tehdään kiireellisiä johtopäätöksiä. Tämä edellyttää tiiviimpää yhteistyötä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välillä sekä tieteellisesti vankkoja lähestymistapoja. Näin voidaan tuottaa parempaa metsiin liittyvää tutkimustietoa", Euroopan metsäinstituutin johtaja Marc Palahí kommentoi.

Myös YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n tilastot osoittavat, että Euroopassa hakkuiden lisäys oli edellä mainitulla ajanjaksolla 25 miljoonaa kuutiometriä eli noin viisi prosenttia.

JRC:n tutkimustuloksessa oletettiin, että hakkuiden kasvu johtuisi EU:n biotalouspolitiikasta.

"Tällaista syy-seurausyhteyttä ei voida kuitenkaan tehdä, vaan on todennäköisempää, että hieman lisääntyneet hakkuut ovat johtuneet taloudellisista suhdannevaihteluista", EFI kertoo.

Monet poliittisiin päätöksentekoprosesseihin vaikuttavat tutkimukset perustuvat EFI:n mukaan kaukokartoitukseen eli satelliittitietoon.

"Tarvitsemme tieteellisesti vankkoja kaukokartoitusmenetelmiä hyvän päätöksenteon tueksi."

Suomen metsäalan vaikuttajat ovat huolissaan siitä, että väärät tutkimustulokset ohjaavat EU:n metsiin vaikuttavaa päätöksentekoa.

Komissio valmistelee paraikaa EU:n metsästrategian uudistusta ja unionin uutta ilmastopakettia. Viime viikolla EU-komissio julkaisi esityksenä kestävän rahoituksen ilmastokriteereistä, jotka tuovat uusia raportointivaatimuksia metsäteollisuudelle ja sitä kautta metsänomistajille.

"Vakavasti puutteellinen JRC:n arvio on vaikuttanut voimakkaasti EU:n päätöksentekoon. On päässyt käymään niin, että komissio tekee metsiä koskevaa politiikkaa perustuen tietoon, jossa hakkuut ovat kasvaneet 69 prosenttia. Laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa, että oikea luku on kuusi prosenttia", Metsäteollisuus ry:n EU-asioiden päällikkö Tuomas Nirkkonen sanoo Twitterissä.

Lue myös:

Tuore Nature-artikkeli yliarvioi karkeasti metsien käytön lisäystä Euroopassa

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Mistä hakataan, pääministeri Marin?

Metsäalan hartioiden pitää olla entistä leveämmät

Euroopan parlamentista ei löydy ymmärrystä Suomen metsäiselle erityisasemalle – komissio on perumassa Suomelle luvattua nieluhelpotusta

Jäitä hattuun kuntavaalikentillä