Metsä

"Kyllä meitä hirvittää EU:sta tulossa olevan byrokratian määrä", Juha Marttila toteaa kestävästä rahoituksesta

Valmiina on jo useita sopimuksia ja ympäristöohjelmia, joiden tontille Euroopan komissio pyrkii rahoitusmarkkinoiden kautta.
Juha Kauppinen
"Metsien käsittelyä koskevat kriteerit komission taksonomian säädöksissä ovat vaikeasti ymmärrettäviä, tulkinnanvaraisia ja hyvin yksityiskohtaisia. Kriteerit ovat käytännössä toteuttamiskelvottomia tilatasolla", sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila EU:n kaavailemasta kestävän rahoituksen luokittelusta.

"Kyllä meitä hirvittää byrokratian määrä, mikä on tulossa", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kommentoi EU:n kestävän rahoituksen suunnitelmaa.

Byrokratiaa tulee esimerkiksi, jos komission aloite pakollisesta metsäsuunnitelmasta metsätiloille toteutuu. Suunnitelmien valvomiseksi pitäisi perustaa kokonaan oma byrokratiakoneisto.

"Tavoitteiden pitäisi olla saavutettavia ja toteutettavia, mutta näin ei ole. On heitelty erilaisia termejä ja määritelmiä, joista ei kukaan tiedä, mitä ne tarkoittaa", Marttila sanoo tiedotustilaisuudessa.

MTK esittääkin, että metsät olisi irroitettava EU:n ilmastokriteereistä.

Metsien ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ohjataan jo monin ohjelmin, johon uusi sääntely ei tuo lisää.

"Minua häiritsee, että kestävästä metsästä on lukuisia sopimuksia olemassa ja nyt laitetaan kaikki uusiksi finanssialan kautta. Tehty työ on myös ollut iso pettymys. Aloitetaan köykäisellä asiantuntemuksella tekemään asioita uudestaan", Marttila jatkaa.

Lisäksi metsien ilmastovaikutuksista on useita toimintasuunnitelmia jo valmiina. Esimerkiksi MTK on ollut aloitteellinen ja valmiina on useita toimintamalleja sisältäviä ohjelmia.

"Meidän ilmasto-ohjelmassa ja ilmastotiekartassa paalutetaan urat, joissa maa- ja metsätaloudessa päästään ilmastokestävyyteen. Myös vesiensuojeluun ja biodiversiteettiin on tehty ohjelma. Lopulta kaikki liittyy maaperän kuntoon ja siihenkin on jo ohjelma", Marttila sanoo.

Metsäsuunnitelman ongelma on, että siitä puuttuu kannustin metsänomistajalle.

"Voi käydä niin, että ainoa hyöty metsänomistajalle on, että ostaja ei osta puuta, jos suunnitelmaa ei ole. Mutta jos ei ole myytävää puuta esimerkiksi 20 vuoteen, miksi tekisi suunnitelman, jonka toteuttaminen voi maksaa tuhansia euroja. Kestävän rahoituksen välineistä ei ole tähän apua", MTK:n johtaja Juha Ruippo selventää.

Kyse on siis EU:n kestävän rahoituksen kriteereistä, joiden tarkoitus on ohjata rahoituslaitosten toimintaa ilmastolle parempaan suuntaan.

Käytännössä kestäviksi katsotut alat voivat saada rahoitusta helpommin ja edullisemmalla korolla.

Kestävät alat määritellään erikseen. EU-kielessä käytetään termejä luokittelu tai taksonomia. Metsäsuunnitelma tiloille on esillä yhdeksi ehdoksi metsäalalle päästä kestävän luokittelun piiriin.

Toistaiseksi esimerkiksi ydinvoima ja maakaasu ovat päättämättä. Politico-lehti arvioi, että ydinvoima ja maakaasu hyväksyttäisiin kestävän rahoituksen piiriin.

Pakettia käsitellään joulukuussa ja sen pitäisi tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Aiemmin luokittelua aiottiin käyttää myös EU:n koronapaketin kriteereissä. Nyt näyttää siltä, että siitä on luovuttu.

Marttila kritisoi asian valmistelua.

"Komissiolle annettiin erittäin iso mandaatti valmistella säädökset. Komissio on nyt poliittisempi kuin koskaan. Käytännössä komissio on ulkoistanut valmistelun. Ryhmässä metsänomistajat ovat mukana, mutta metsän tutkimus ei ollut kovin vahvasti mukana. Ympäristöjärjestöillä on ollut iso rooli. Tiettyä epäluottamusta komissiota kohtaan valitettavasti on."

Lue myös.

MTK vaatii Suomea äänestämään EU:n ehdotusta vastaan – vaarana lisäbyrokratia metsänomistajille

Kestävän rahoituksen kestämätön lopputulos

MTK:n toiminnanjohtaja: Poliitikkojen on torpattava EU-taksonomia – "Kannattavuuskriisissä painiva Suomen maatalous ei kestä enää investointeja vaikeuttavia rahoituskriteerejä"

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

EU-taksonomian metsäsääntelyyn odotettavissa vastustusta – metsien lisäksi soraääniä voivat tuottaa myös ydinvoima ja maakaasu

Melkoista sosialisointia

Olli Rehn: Suomi on realistisen vihreyden edelläkävijä ja kiertotalouden huippumaa

PS:n Mäkelä rahoitusluokittelusta: "EU ujuttaa valtaansa metsänhoitoon takakautta, hyvin kyseenalaisilla keinoilla"