MT Metsä

Miten suuria kustannuksia metsätuhot aiheuttavat? – Luke aloittaa tutkimuksen

Muuttuva ilmasto lisää metsätuhojen riskiä. Luke selvittää, millaisia kustan­nuksia tuhoista koituu ja miten Keski-Euroopan kaltaiset tuhot vältetään.
Yhden arvion mukaan juurikääpä aiheuttaa maanomistajille vuosittain lähes 50 miljoonan euron tappiot. Männynjuurikäävän osuus tästä on noin 10–20 prosenttia. Juurikääpää torjutaan kantokäsittelyllä.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Metsätuhot aiheuttavat metsänomistajille monenlaisia ylimääräisiä kustannuksia. Kuusikko saatetaan joutua kaatamaan ennenaikaisesti kirjanpainajatuhojen vuoksi. Juurikääpä alentaa puutavaran arvoa ja voi pakottaa vaihtamaan puulajia. Myyrän tai hirven tekemät tuhot voivat edellyttää täydennysistutusta, ja tukkimiehentäitä joudutaan torjumaan aiempaa pohjoi­sempana.

Siitä, miten suuria nämä kustannukset Suomessa ovat, ei juuri ole tutkimustietoa. Nyt Luonnonvarakeskus on aloittanut maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta Metsätuhojen kokonaisvaltainen arvioin­ti -hankkeen. Tavoitteena on saada hintalappu tärkeimmille metsätuhojen aiheuttajille.

Tutkimuksessa keskitytään juurikääpään ja tervasrosoon, kirjanpainajaan, ytimennävertäjään, tukkimiehentäihin ja mäntypistiäiseen sekä tuuli-, lumi-, hirvi- ja myyrätuhoihin. Myös havupuiden tuholaista havununnaa aletaan seurata tarkemmin, sillä sen lisääntyminen on riski.

”Kartoitamme kaikesta saatavilla olevasta aineistosta, millainen näiden tuhon aiheuttajien merkitys Suomessa on ja miten suuria kustannuksia niistä tulee”, kertoo Luonnon­varakeskuksen tutkija Tiina Ylioja.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Oppia Keski-Euroopasta

Tutkijat ovat erityisen huolissaan kuusesta ja kuusen kirjanpainajasta. ”Leudot talvet lisäävät roudatonta aikaa, jolloin kuuset ovat herkempiä tuulituhoille. Lämpimät kesät nopeuttavat kirjanpainajien kehitystä ja aiheuttavat kuivuutta, joka sitten heikentää kuusen vastustuskykyä kirjanpainajaa vastaan”, Ylioja toteaa.

Suomen talousmetsissä kirjanpainajakannat on pidetty alhaisina metsätuholain avulla. Metsätuholaissa vaaditut toimet ovat ennalta ehkäiseviä. Lukessa katsotaan, että nykyisessä ilmastokehityksessä vakavien metsätuhojen vaikutuksiin pitää varautua.

”Kirjanpainajakanta on pystyttävä pitämään alhaalla, sillä kehitystä on vaikea saada pysäytettyä sitten, kun kanta on liiaksi kasvanut.”

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Keski-Euroopan kaarnakuoriaistuhot ovat varoittava esimerkki siitä, mitä lämpö, kuivuus ja tuulituhot voivat yhdessä saada aikaan. Pahimmissa tapauksissa kirjanpainajatuhot ovat kääntäneet metsät hiilinieluista hiilen lähteeksi.

Lukessa aletaan vuoden 2022 alussa valmistella varautumissuunnitelmaa laajojen kirjanpainajatuhojen varalta. Rahoitusta tutkimukseen saadaan myös Euroopan komissiolta.

”Pyrimme ottamaan oppia Keski-Euroopasta ja Ruotsista ja sen pohjalta luomaan ymmärrystä Suomen tilanteesta.”

Artikkeli on julkaistu Aarteessa 8/2021.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.