Rakentaminen

WWF:n ohjelmapäällikkö vetoaa suomalaistutkimukseen: Puu ei ole välttämättä ilmastoystävällisempi kuin muut rakennusmateriaalit

Monet vertailut rakennusmateriaalien välillä eivät ole huomioineet puun hankinnan vaikutusta hiilinieluihin, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.
Carolina Husu
WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikulan mukaan kyse ei ole ensisijaisesti vain siitä, rakennetaanko puusta vai muusta. Kaikkea rakentamista tulisi hillitä, hän sanoo.

Puurakentaminen on viime aikoina ollut kovassa nosteessa.

Hallitus haluaa kaksinkertaistaa puun käytön rakentamisessa. Joka viides kunta aikoo rakentaa puukerrostaloja tänä ja ensi vuonna.

Viekö puurakentaminen siis Euroopan ja Suomen kohti ilmastoystävällisempää maailmaa? Niin linjasi ainakin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen keskiviikkona puhuessaan unionin tilasta.

"Tiedämme, että rakennusala voidaan muuttaa hiilidioksidin lähteestä hiilinieluksi, jos käytössä on orgaanisia rakennusmateriaaleja kuten puuta", der Leyen sanoi.

"Vahva puhe puurakentamisen puolesta. Rakentaminen 40 % ilmastopäästöistä. Puu ratkaisee", twiittasi MTK:n Juha Marttila uutisen luettuaan. "Vielä kun ymmärretään, että lankkua varten on kaadettava puu, jonka tilalle istutetaan neljä uutta. Sivutuotteista raaka-ainetta sellun tuotantoon ja energiaksi."

WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula ei pidä tietoa puun ilmastoystävällisyydestä varmana. ”Käsitys puurakentamisen ilmastoystävällisyydestä perustuu tarkasteluihin, joissa ei huomioida puun hankinnan vaikutusta metsien hiilinieluihin.”

Hän vetoaa viime vuonna julkaistuun suomalaistutkimukseen, jossa on tutkittu, minkälaisen hiilinielutappion puun kaato metsään aiheuttaa ja miten hyvin puun käyttö kyseisen tappion korvaa.

Tutkimuksessa simuloitiin hiilen sitoutumista 100 vuoden aikajänteellä. Pitkällä aikavälillä puun ilmastohyödyt tulevat tutkimuksessa paremmin esiin, mutta ei lähivuosikymmeninä. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä.

"Lyhyesti sanottuna, lisähakkuiden aiheuttama hiilinielutappio metsissä vielä keskipitkällä aikavälillä on suurempi kuin uusiutumattomien materiaalien korvauksesta saatava ilmastohyöty."

Mitä mieltä WWF:ssä siis ollaan puun käytöstä rakentamisessa?

"Kaikkien materiaalien käyttöä tulisi vähentää hyvin reippaasti, jotta voidaan mahdollistaa ekosysteemien säilyminen. Meidän materiaalien kulutuksemme on Suomen ympäristökeskuksen mukaan 3–10-kertaista kestävään tasoon nähden."

Mutta jos kerran rakennetaan, niin millä materiaalilla? "Nyt puurakentamisen edistämistä perustellaan ilmastohyödyillä, jotka uusi tutkimus näyttäisi osoittavan kyseenalaisiksi. Lisäksi Suomen metsäluontotyypeistä 76 prosenttia on uhanalaisia jo nykyisellä puun käytöllä."

Aiemmin erilaiset vertailut rakennusmateriaalien välillä eivät yleensä ole huomioineet puun hankinnan vaikutusta hiilinieluihin, Nikula sanoo.

"Mitä enemmän hakataan, sitä pienemmät hiilinielut. 80-vuotiaan metsän puustossa on ihan kohtuu määrä hiilivarastoa, maaperässä vielä enemmän. Jos hakataan puusto pois, puuston hiilivarasto metsästä häviää – lukuun ottamatta säästöpuita."

Mutta sitovathan puun tilalle istutetut taimetkin hiiltä? "Taimikon tilavuuskasvu ja kyky sitoa hiiltä on hyvin matala reilut parikymmentä vuotta."

Valtaosa puusta päätyy lyhytikäisiin tuotteisiin kuten selluksi tai energiapuuksi, pienempi osa sahatavaraksi.

Puun käytön kannalta pitkäikäiset puutuotteet ovat kaikista fiksuin vaihtoehto, Nikula myöntää.

Eli jos puun hakkuumäärät eivät kasva mutta puurakentamisen osuus kasvaa, puurakentamisen vaikutus ilmastoon on myönteinen.

"Mutta se, että puurakentaminen vaikuttaa edelleen olevan ilmaston kannalta fiksuinta puunkäyttöä, ei tarkoita sitä, että se olisi ilmaston kannalta välttämättä parempi, kuin muusta materiaalista rakentaminen. Tutkimus haastaa vallalla olevan käsityksen."

Lue lisää:

EU:n päästövähennystavoite kiristyy – komission puheenjohtajan suurpuhe nosti esiin puurakentamisen ja hiilinielut

Lue lisää

Muoviroskaa ja mikromuovia löytyi WWF:n tutkimuksessa Suomen hiekkarannoilta Perämereltä Suomenlahdelle – Arvaatko, mikä on yleisin muoviroska?

WWF:n kysely: Enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen

WWF: Sademetsien katoaminen altistaa ihmiset tartuntataudeille – lue mitkä toiminnot milläkin alueella hävittävät metsiä

Puurakentamiselle 1,5 miljoonan euron tuki – rahoitusta muun muassa vähähiilisyyden ja digitalisaation kehittämiseen