Sade- ja sulamisvedet ovat saastuneempia kuin aiemmin on arvioitu – haitta-aineet voivat olla myrkyllisiä kaloille ja rehevöittää vesistöjä

Hulevedet sisältävät muun muassa ravinteita, raskasmetalleja, suoloja, kiintoainesta, öljyä ja mikromuoveja.
Sade- ja lumensulamisvedet keräävä alue eli hulevesipuisto Kuninkaantammessa on Helsingin hulevesistrategian pilottikohde. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen.