Erä

Lyijyhaulirajoituksen kohtalo ratkeaa tänään: kielletäänkö käyttö kolmasosalla Suomen pinta-alasta? "Pahoin pelkään, että turpaan tulee"

Mepit äänestävät siitä, pitäisikö komission esitys hyväksyä sellaisenaan vai palauttaa takaisin valmisteluun.
Paivi Karjalainen
Jos komission ehdotus hyväksyttäisiin sellaisenaan, metsässä liikkuvan metsästäjän olisi meppien mielestä vaikeaa tulkita sitä, milloin ollaan kieltoalueella ja milloin ei.

Euroopan parlamentti äänestää tiistaina ja keskiviikkona lyijyhaulien käyttö- ja hallussapitokiellosta kosteikoilla. Komission esityksen taustalla on toive vähentää lyijyä luonnossa ja suojella vesilinnustoa.

Mepit äänestävät tänään tiistaina illalla komission esitykselle valmistellusta vastalauseesta etäyhteydellä. Se pitää hyväksyä europarlamentaarikkojen määräenemmistöllä, ja tulokset tulevat julki keskiviikkona.

Osa suomalaismepeistä kannattaa, että esitys pitäisi palauttaa takaisin komission valmisteluun. Suurin ongelma ehdotuksen taustalla on komission käyttämä Ramsar-määritelmä, joka kertoo sen, mitä kosteikko käytännössä tarkoittaa.

Ramsar-määritelmässä kosteikoiksi luetaan suuri osa suo- ja vesialueista, jotka ovat luonnon tai ihmisen tekemiä. Usean suomalaisen mepin mielestä määritelmä ei sovi täkäläiseen luontoon, koska Suomen pinta-alasta kolmannes on soita ja turvemaita.

Elsi Kataisen (kesk.) mukaan kielto haittaisi Suomen oloissa suhteettomasti metsästystä ja urheiluammuntaa. Lyijyhaulien käytön rajoitus tulisi sitoa näkyvään veteen niille alueille, jotka ovat todellisia vesilintujen elinympäristöjä.

"On laadittava esitys, joka suojelee vesilintuja vain niiden todellisissa elinympäristöissä. On parlamentin velvollisuus EU-kansalaisten edustajana kuunnella huolia, joita metsästäjät ja ampumaharrastajat ovat perustellusti esittäneet. Teen parhaani, että näin käy", Katainen kertoi ennen äänestystä.

Kiellettyä ei olisi pelkästään ampuminen vaan myös lyijyhauleja sisältävien patruunoiden hallussapito kosteikko-alueella ja sata metriä leveällä suojavyöhykkeellä.

Petri Sarvamaan (kok.) mukaan tätä on sekä mahdoton valvoa että vaikea laittaa toimeen jäsenmaissa.

"Tämä on malliesimerkki lainsäädännöstä, joka sahaa EU:n omaa uskottavuutta. Jos tavoitteena on sinänsä hyvä pyrkimys vähentää lyijyhaulien käyttöä, sitä ei tule tehdä tekemällä kaikista metsästäjistä käytännössä rikollisia. Myös kiellon valvominen asettaisi erittäin suuren rasitteen paikallisille viranomaisille."

Sarvamaa epäilee, että vastalause kumotaan, ja esitys menee sellaisenaan läpi. "Pahoin pelkään että turpiin tulee."

Komission esitystä kannattaa Sirpa Pietikäinen (kok.). Hän uskoo, että uudistus lisäisi lyijyhauleja korvaavien materiaalien käyttöä.

"En usko, että se toisi suuria muutoksia jäsenmaille. Tämä on vahvasti EU:n kompetenssia: meillä on kadmiumin, lyijyn ja muiden haitallisten kemikaalien osalta lainsäädäntöä. Kyllä tähän asekapasiteetti kykenee."

MTK:n mukaan teräksestä valmistettujen haulien käyttö aiheuttaa taloudellista vahinkoa puustolle, koska teräshauleja sisältävät puut eivät kelpaa sahattavaksi. Myös MTK kannattaa, että asia palautuisi komission käsittelyyn.

"Sahojen metalli-ilmaisimet lajittelevat teräshauleja sisältävät tukkipölkyt pois sahattavien tukkien joukosta ja niiden käyttöarvo romahtaa kuitupuun tasolle. Asialla on kiistatta merkittäviä taloudellisia vaikutuksia."

Sen lisäksi, että uudistus pakottaisi lyijyä korvaavien materiaalien käyttöön turhan nopealla aikataululla, toinen MTK:ta huolestuttava asia liittyy ampumaratoihin.

"Ne ampumaradat, joiden ampuma-alueita sattuu ulottumaan 100 metriä lähemmäksi Ramsar-määritelmän mukaisia alueita, joutuisivat käytännössä lopettamaan toimintansa", järjestö tiedottaa.

Lue myös:

Euroopan komission esitys kosteikkojen lyijyhaulikiellosta ei saanut tukea maa- ja metsätalousvaliokunnalta

"Pettymys on valtava" – lyijyhaulikielto kosteikoille hyväksyttiin hetki sitten

Lyijyrajoitusesityksen vaiheet

  • Euroopan komissio pyysi kevättalvella 2015 Euroopan kemikaalivirastoa valmistelemaan ehdotuksen lyijyhaulien käytön ja hallussapidon rajoittamisesta kosteikkoalueilla. Ehdotus valmistui vuonna 2017.
  • Komission valmistelemasta asetusluonnoksesta keskusteltiin kemikaaliturvallisuusasioista vastaavassa EU:n Reach-komiteassa ensimmäisen kerran viime vuoden helmikuussa.
  • Asia oli uudelleen esillä tämän vuoden helmikuussa, mutta siitä ei äänestetty, sillä ehdotuksen taakse ei saatu määräenemmistöä EU:n jäsenmaista.
  • Reach-komitea äänesti lyijyhaulirajoituksesta syyskuussa, jolloin esitys lyijyhaulien käytön ja kantamisen kieltämisestä kosteikoilla sekä 100 metrin säteellä niistä hyväksyttiin jäsenmaiden määräenemmistöllä.
  • EU-parlamentin ympäristövaliokunta äänesti rajoituksen puolesta lokakuun lopulla.
  • Europarlamentaarikot äänestivät eilen tiistaina vastalauseesta komission esitykselle. Se pitää hyväksyä määräenemmistöllä.
  • Jos vastalause menee läpi, komission pitää tuoda muokattu esitys Reach-komitean pöydälle tai vaihtoehtoisesti tehdä uusi lainsäädännöllinen esitys.
Lue lisää

Lyijyhaulirajoitus kosteikoilla saa kannatusta – suomalaismeppien kannat erosivat äänestyksessä: "Hyökkäys metsästäjiä ja ammunnanharrastajia vastaan"

"Komissiolla on ollut kosteikkojen lyijyhaulirajoitusasiassa kova kiire ja poliittinen paine saada rajoitus läpi on ollut ilmeisen suuri", arvioi STM:n virkamies

Lyijyhaulikiellosta äänestetään ensi viikolla EU:ssa – Sarvamaa ajaa parlamentissa kiellon palauttamista takaisin komission valmisteluun

Lyijyn kieltäminen kosteikoilla etenee – EU-parlamentin ympäristövaliokunnassa äänestettiin tänään vastaesityksistä, jotka eivät saaneet kannatusta