Erä

Ruotsissa sallitaan satoa suojaava metsästys valkoposkihanhien, laulujoutsenten, kurkien ja merimetsojen osalta – edellytyksenä on vähintään viiden linnun parvi korjaamattomalla pellolla

Suomessa valkoposkihanhi ja merimetso ovat tiukasti luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja niiden tappaminen sekä häiritseminen ovat poikkeusluvanvaraista. Kurkea ja laulujoutsenta ei saa Suomessa tappaa edes poikkeusluvalla.
Hannele Koukkari
Kurkien suojametsästysaika on Ruotsissa elokuun alusta syyskuun loppuun ja huhtikuun alusta toukokuun loppuun.

Ruotsissa on tehty muutoksia metsästysasetukseen. Suurin muutos on merimetson, valkoposkihanhen, laulujoutsenen ja kurjen suojametsästyksen aloittaminen, tiedottaa Suomen Metsästäjäliitto.

"Suomessa on jo pitkään käyty keskustelua etenkin merimetsojen ja valkoposkihanhien metsästämisestä, niiden aiheuttamien haittojen takia. Kummatkin lajit ovat kuitenkin toistaiseksi tiukasti luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja niiden tappaminen sekä häiritseminen ovat poikkeusluvanvaraista."

Kurkea ja laulujoutsenta ei saa Suomessa tappaa edes poikkeusluvalla.

Uuden metsästysasetuksen mukaan Ruotsissa voidaan suojametsästää valkoposkihanhia, merihanhia ja kanadanhanhia, joita esiintyy vähintään viiden yksilön parvissa pelloilla, joilta ei ole korjattu satoa, tai jotka voivat aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle. Metsästysaika kestää heinäkuun alusta kesäkuun loppuun, eli vuoden ympäri.

Merimetsojen suojametsästystä vahinkojen estämiseksi säädellään metrimäärillä. Merimetsojen suojametsästyksessä tulee olla vähintään 300 metrin etäisyys merimetsojen, merikotkan tai sääksen pesään ja metsästyksen tulee tapahtua 300 metrin säteellä suojattavista kalanpyydyksistä. Metsästysaika on elokuun alusta helmikuun loppuun.

300 metrin etäisyydellä kalanviljelylaitoksista ja kalanistutuspaikoista metsästysaika on heinäkuun alusta kesäkuun loppuun eli vuoden ympäri.

Jos kurkia esiintyy vähintään viiden yksilön parvissa, niitä voidaan viljelysvahingon estämiseksi suojametsästää pelloilla, joilta ei ole korjattu satoa. Metsästysaika on elokuun alusta syyskuun loppuun ja huhtikuun alusta toukokuun loppuun.

Myös laulujoutsenia voidaan suojametsästää samoilla periaatteilla, jos lintuja esiintyy vähintään viiden yksilön parvissa. Metsästysaika on lokakuun alusta maaliskuun loppuun.

Samalla uuteen metsästysasetukseen määriteltiin kiinteä hirvijahdin aloituspäivä. Pohjoisessa se on 1.9. ja etelässä 8.10. Muita muutoksia oli metsäkaurispukkien kevätjahdin salliminen koko maassa ja latvalinnustuksen metsästysajan venyttäminen 15.2. asti Pohjois-Ruotsissa.

Suden kannanhoidollinen metsästys aloitettiin Ruotsissa jo viime talvena.

Lue lisää:

Ministerit valmistelevat valkoposkihanhia koskevaa kirjelmää komissiolle – Leppä ja Mikkonen vaativat yhdessä lajin siirtämistä metsästettävien lajiliitteeseen

Leppä: "Haluan tehdä asian selväksi" – Valkoposkihanhen saaminen riistalajiksi ei onnistu ilman EU-vaikuttamista, merimetson kohdalla muutos saatiin aikaan

Kansalaisaloite valkoposkihanhien metsästyksen sallimiseksi ylitti 50 000 allekirjoituksen rajapyykin tänään

Lue lisää

Olympia-ampuja Eetu Kallioinen viihtyy kotimaisemissa: "Lopella on kaikki mitä tarvitsen – hyvä harjoitella ammuntaa ja hyvät riistakannat metsästykseen"

Kasvavasta susikannasta nousi keskustelu Saksassa – metsästäjät vaativat nykyistä alempaa suojelutasoa, luontoväki loppua salakaadoille

Kaikkien alojen asiantuntijat ärsyttävät

Suomen suurin vieraspetohanke käynnissä – "Petopyytäjiä muistettiin pitkään vain kiitospuheissa, tämä hanke on ensimmäinen konkreettinen teko edistää pyyntiä ja luonnonhoitotyötä"