Erä

Ministeriö esittää kahdeksan ahman metsästyskiintiötä – viime vuoden kiintiö oli yhtä suuri ja siitä ammuttiin neljä eläintä

Luonnonvarakeskus arvioi, että vuoden 2021 helmikuussa ahmoja oli 390–400.
Jouni Turunen
Suomen ahmakanta on kasvanut noin kymmenkertaiseksi siitä, mitä se oli 1990-luvun alussa.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen, jonka mukaan ahmoja voitaisiin metsästää enintään kahdeksan metsästysvuonna 2021–2022.

Kiintiö on samansuuruinen kuin viime vuonna. Tuolloin kiintiöstä metsästettiin neljä ahmaa. Lisäksi kolme ahmaa kuoli liikenteessä, tiedottaa ministeriö.

"Kahdeksan ahman metsästyksen ei arvioida heikentävän ahman suojelutasoa tai hidastavan kannan kasvua."

Luonnonvarakeskus arvioi, että vuoden 2021 helmikuussa ahmoja oli 390–400.

Yksilömäärän kasvu on ollut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana aiempaa voimakkaampaa. Suomen ahmakanta on kasvanut noin kymmenkertaiseksi siitä, mitä se oli 1990-luvun alussa.

Lisäksi Suomen kanta on osa Skandinavian elinvoimaista, yli tuhannen ahman populaatiota sekä Venäjän noin 1500 yksilön populaatiota.

Poikkeuslupia haetaan Suomen riistakeskukselta. Tarkoituksena on suojata poroelinkeinoa, jolle ahmat aiheuttavat merkittäviä vahinkoja, todetaan ministeriön tiedotteessa.

Suomessa kirjattiin vuonna 2020 ahman tappamia poroja yli 3400 kappaletta, vuonna 2019 luku oli 2137. Viime vuoden laskennallinen vahinkoarvo oli noin 5,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 noin 3,7 miljoonaa euroa.

Marraskuun 10. päivään mennessä kuluvaa vuotta ahman tappamia poroja on ilmoitettu yli 1600 kappaletta. Eläinten laskennallinen arvo on noin 3,4 miljoonaa euroa.

Ahma on aiheuttanut useana vuonna vahinkoa poroelinkeinolle enemmän kuin mitä muut suurpedot yhteensä.

Lue lisää:

Ahmakanta saattaa olla noin 600 yksilön suuruinen 10 vuoden päästä

Rasvainen supikoira kiinnostaa ahmaa ravintona – levittäytyvän ahmakannan odotetaan leikkaavan supikoirien määrää

Lue lisää

Rajaseudun karhunpyynti ja suurriistakoirat ovat kuhmolaisen Jorma Kettusen esikoiskirjan pääosassa – "Ilman koiria metsästyksestä puuttuu jotain"

Yli puolet Suomen puusta päätyy energiaksi – metsäteollisuustuotteiden osuus on ollut laskussa

Ruokakriisi vaanii aivan nurkan takana

Ahmakanta on vahvistunut 20 viime vuoden aikana – Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan eläinmäärä oli kevättalvella 390–400 yksilöä