Metsä

Puukauppa on pudonnut puoleen

Kesäleimikoihin siirtyminen vahvistaa kantohintoja.
Talvileimikoiden korjuukausi on jäänyt eteläisessä Suomessa lyhyeksi.

Puukauppa on käynyt kevättalven noin puolet viimevuotista hitaammin. Metsissä on muutenkin ollut aiempaa hiljaisempaa, sillä metsäteollisuuden useita viikkoja kestänyt lakko ja etelän kesäkelit ovat jarruttaneet puunkorjuuta.

Puun korjuussa talvet eivät ole veljiä keskenään. Tänä vuonna talvi on jäänyt eteläisessä Suomessa kokonaan väliin. Pohjoisessa taas on kamppailtu hyvin lumisissa olosuhteissa.

Viime viikolla Metsäteollisuus ry:n jäsenet ostivat yksityismetsistä yhteensä 333 076 kuutiometriä puuta. Koko alkuvuoden ostomäärä on jäänyt 45 prosenttia viime vuotista pienemmäksi.

MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttusen mukaan näillä näkymillä puukaupan on vaikea tavoittaa viimevuotista tahtia.

Suuri kysymysmerkki on korona-viruksen vaikutus. Se on osaltaan laimentanut talousnäkymiä. Etenkin Kiinassa sen vaikutus on suuri, sellu- ja sahatavaralaivat ovat juuttuneet satamien eteen.

"On selvää, että tuotteiden menekin heikkeneminen alkaa jossain vaiheessa jarruttaa myös raaka-aineen hankintaa."

Karttunen on erityisen huolissaan sahojen tilanteesta. Miten niille käy, jos sahatavaralle ei ala löytyä kysyntää?

Puukaupan osalta näkyvissä on myös valoa, sillä puukaupassa on siirrytty kesäleimikoihin. Sen seurauksena kantohinnat ovat lähteneet nousuun.

"Metsänomistajan kannattaa seurata markkinoiden kehitystä ja kilpailuttaa kauppansa huolellisesti", Karttunen toteaa.

Toistaiseksi hintojen muutokset ovat jääneet pieniksi. MT:n verkkosivulta löytyy puukauppapalvelu, josta hintoja ja oman puukaupan onnistumista voi seurata.

Metsäteollisuus alkoi jarrutella puukauppoja jo viime vuonna. Silloin puukaupat yksityismetsistä vähenivät 36,3 miljoonaan kuutiometriin, kertoo Luonnonvarakeskus.

Kauppamäärä jäi viidenosan kolmen edellisen vuoden keskiarvosta.

Kuitupuun kaupat jäivät 20,4 miljoonaan kuutiometriin. Ne kutistuivat edellisvuodesta viidesosan.

Tukkeja metsäteollisuus osti 14,4 miljoonaa kuutiometriä. Pudotusta tuli kaksi viidesosaa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI