EU:n tavoitteet monimuotoisuudesta saavat sekä huutia että kiitosta: "Esitys turvemaiden suojelemiseksi on Suomen näkökulmasta hankala" - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

EU:n tavoitteet monimuotoisuudesta saavat sekä huutia että kiitosta: "Esitys turvemaiden suojelemiseksi on Suomen näkökulmasta hankala"

EU-komission julkaisema strategia astuu jäsenmaiden tontille, Suomen metsäsektorin toimijat sanovat.
Sanne Katainen
Metsäteollisuus ry:n mielestä ehdotetuissa toimenpiteissä ei ole huomioitu jäsenmaiden erityispiirteitä, eikä metsien taloudellista ja sosiaalista merkitystä.

Metsäteollisuus ry pitää komission ehdotuksia turvemaiden suojelulle kohtuuttomina, koska neljäsosa Suomen puuvarannosta sijaitsee turvemailla.

"Komission esitys turvemaiden suojelemiseksi on Suomen näkökulmasta hankala. Toteutuessaan suojelulla olisi merkittäviä vaikutuksia metsätalouteen ja metsäteollisuuden puun hankintaan", Metsäteollisuus ry:n EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki tiedottaa.

Metsäteollisuuden edunvalvoja on huolissaan siitä, että komissio astuisi jäsenmaiden tontille metsien suojelussa ja ennallistamisessa.

"Lisäsääntelyn sijaan EU:ssa tulisi keskittyä kannustamaan jäsenmaita kansalliseen toimeenpanoon. Talousmetsien luonnonhoidolla on saatu aikaan vaikuttavia tuloksia, ja niitä toimia tulee jatkaa", Rantamäki jatkaa.

Metsäteollisuus ry pitää lisäksi harmillisena, että metsien kansantaloudellista merkitystä ei ole otettu huomioon, kun EU:ssa puhutaan luonnon monimuotoisuudesta.

"Metsäteollisuus korostaa, että luonnon monimuotoisuutta tulisi turvata kestävyyden kaikki kolme ulottuvuutta huomioiden: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen. Ilman tasapainoa vaarana on hyväksyttävyyden puute ja toimeenpanon mahdottomuus."

Euroopan parlamentin mepeissä komission tuore strategia jakaa mielipiteitä.

Ville Niinistö (vihr.) on tyytyväinen, että unionin kunnianhimon taso monimuotoisuuden turvaamiseksi on korkealla.

"Ensimmäistä kertaa koskaan tavoitteet on asetettu riittävän korkealle. Nyt on päättäjien tahdosta kiinni toteutuvatko ne. Suomessa tämä tarkoittaa kestävämpää metsä- ja maataloutta sekä isoa panostusta luonnonsuojelun ja lajien suojelun lisäämiseen", Niinistö sanoo.

Henna Virkkunen (kok.) sen sijaan näkee linjauksissa ongelmia suomalaiselle metsien käytölle.

"Metsien osalta komission esitys jää kuitenkin valitettavan puutteelliseksi: talousmetsien merkitystä ja aktiivisen metsänhoidon roolia metsien hiilensidonnalle ei siinä riittävästi tunnisteta."

Lisää aiheesta:

EU kirittämään metsien tiukkaa suojelua: suojeltavaksi ehdotetaan vanhojen metsien lisäksi turvemaita – "monimuotoisuuden turvaaminen on pakollista"

MTK:n Marttila arvostelee komission suojelusuunnitelmia: "Lahja fossiilitaloudelle ja isku ilmastotavoitteille"

WWF pitää komission esityksiä "käänteentekevinä" – "helpottaa lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumista"

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään Suomessa – taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden ohjeita muutetaan

Stora Enso kannustaa metsänomistajia lisäämään lahopuuta metsissä – tavoitteena on kaksinkertaistaa tekopökkelöiden määrä

Lue lisää

WWF pitää komission esityksiä monimuotoisuudesta ja ruuantuotannon kestävyydestä "käänteentekevinä" – "helpottaa lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumista"

MTK:n Marttila arvostelee komission suojelusuunnitelmia: "Lahja fossiilitaloudelle ja isku ilmastotavoitteille"

EU kirittämään metsien tiukkaa suojelua: suojeltavaksi ehdotetaan vanhojen metsien lisäksi turvemaita – "monimuotoisuuden turvaaminen on pakollista"

Suomalaismepit: vanhojen metsien määritelmää pitää selkeyttää EU:ssa – "Metsien luonnontilaisuudelle kuin ­vanhuudellekin on monta eri kriteeriä"