Metsä

EU-valiokunnassa tiivis väittely metsien kunnosta – Silvia Modigin mielestä Suomen metsät ovat monimuotoisuuden kannalta "lähes Euroopan huonoimmat"

Suomalaismepit Nils Torvalds ja Silvia Modig ovat jyrkästi eri mieltä Suomen metsien tilasta.
Kuvat: Lari Lievonen, Antti Yrjönen, Christian CREUTZ, Claudio Centonze / EU
Nils Torvaldsin viestin mukaan Suomen hiilinielut ovat ennätystasolla. Silvia Modig kritisoi metsien monimuotoisuutta.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta kävi torstaina keskustelun ympäristökomissaari Frans Timmermansin kanssa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal) ja Euroopan unionin ilmastolaista.

Timmermans nosti tuttuun tapaan puheessaan esiin metsät ja hiilinielut. Nieluja tulee kasvattaa, jotta päästöt saadaan vuoteen 2050 mennessä nollaan.

Myös metsien "huolestuttavaa" kuntoa tulee komissaarin mukaan parantaa. Timmermans mainitsi tehokkaiksi toimenpiteiksi metsittämisen ja turvemaiden ennallistamisen.

"Metsämme kärsivät ja ovat huonossa kunnossa. Lisäksi Euroopan metsänielut ovat laskeneet viime vuosina ja olen tästä erittäin huolissani. Meidän täytyy pitää parempaa huolta metsistämme ja aloittaa se nyt. Metsät ja turvemaat varjelevat monimuotoisuutta", hän totesi.

Ympäristövaliokunnan suomalaisjäsen Nils Torvalds (r.) piti Timmermansin väitteitä virheellisinä. Hänestä on epäreilua puhua koko EU:n yhteisistä nieluista, koska metsien kunto vaihtelee.

"Ei ole sellaista asiaa kuin EU:n hiilinielu – on suomalainen, ruotsalainen ja saksalainen nielu – muttei eurooppalaista nielua. Saksalaisen tutkimuksen mukaan heillä on ongelmia metsiensä kanssa, mutta jos katsot Suomen metsien hiilinielua, se on suurempi kuin koskaan aiemmin. Ole tarkka ja pysy faktoissa", hän vastasi komissaarille.

Valiokunnan toinen suomalaisjäsen Silvia Modig (vas.) piti Suomen metsien kuntoa sen sijaan "lähes Euroopan huonoimpana".

"Kuten Nils sanoi, Suomen metsien nielut ovat vahvoja ja metsät kasvavat, mutta monimuotoisuuden kannalta ne ovat lähes Euroopan huonoimmassa kunnossa. Meidän pitää puhua metsien laadusta eikä nielutonneista. Miten pidätte huolen siitä, että metsiä käytetään tavalla, joka tukee monimuotoisuutta?" hän kysyi Timmermanssilta.

Timmermansin uusi viesti oli, että metsien taloudellinen käyttö ja metsien suojelu ovat sovitettavissa yhteen.

"Tiedän, miten tunteellisia asioita metsät ovat, mutta tasapaino taloudellisen käytön ja monimuotoisuuden varjelun välille tulee löytää."

Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat paraikaa Euroopan ilmastolaista.

Koska päästötavoitteet EU:ssa kiristyvät, komissio alkaa valmistella muutoksia myös maankäyttöön ja metsiin liittyvään lainsäädäntöön. Suomelle tärkeää ilmastokeskustelussa on se, miten metsien hiilinielut otetaan huomioon uusissa päästövähennystavoitteissa.

Useat ympäristövaliokunnan mepit pitävät komission 55 prosentin päästöleikkaustavoitetta harhaanjohtavana, koska kyseessä on niin kutsuttu nettopäästövähennystavoite. Tämä tarkoittaa sitä, että osa päästövähennyksistä voitaisiin korvata hiilinieluilla itse päästöleikkausten sijaan. Siten päästövähennyksiin jäisi vain noin 50 prosentin leikkaustavoite.

"Jopa oma arvionne on, että päästövähennyksen nettotavoite ei ole 55 prosenttia vaan useita prosenttiyksiköitä alhaisempi. Te ehdotatte tosi asiassa paljon pienempiä lukuja", Modig kritisoi komission laskutapaa.

Lue myös:

EU:n ilmastolaki päättää jäsenmaiden hakkuista – "Jos lulucf-päivitys hoidetaan huonosti, jälkilasku tulee meille metsäisille maille"

Uusi metsästrategia linjaa sektorin tulevaa keskustelua – miltä metsävuosi 2021 EU:ssa näyttää?

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Reilu siirtymä, mutta miten ja minne?

EU-päätökset ovat sinulle tärkeitä

EU:n päästötaakanjako kohtuuton Suomelle

Suomelle 17,8 miljoonan tonnin nielutavoite, bioenergian korjuulle rajoituksia – EU:n historiallinen ilmastopaketti ehdottaa täyskäännöstä