Metsä

Vihreät arvostelevat rajusti pääministerin metsävaikuttamista – MTK tyrmää puolueen väitteet: "Tästä ei varmasti ole hallituksen tai eduskunnan linjausta"

Suomella on kanta kestävästä rahoituksesta, muttei sen sisältämästä luokittelujärjestelmästä, metsäjohtaja Juha Hakkarainen oikoo.
Kuvat: Timo Ahonpää, Jukka-Pekka Flander / SDP, Jaana Kankaanpää / Kuvitus: Juho Leskinen
Vihreät sanovat, että pääministeri Sanna Marin on toiminut vastoin eduskunnan ja hallituksen linjausta. MTK muistuttaa, ettei asiasta ole olemassa vielä eduskunnan kantaa.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö syyttää pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja keskustan ministereitä ristiriitaisesta EU-vaikuttamisesta metsien suhteen.

"Suomi on vain ja ainoastaan lobannut ympäristövaatimuksien heikentämisen puolesta. Hallituksen omassa hallitusohjelmassa ja taksonomia-kannanotossa se on eduskunnalle linjannut, että metsien käyttöä voi ohjata luonnolle paremmaksi. Nyt sitten esitetään komissiota luopumaan jopa jatkuvan kasvatuksen käsitteen mainitsemisesta vaihtoehtona", Niinistö sanoo Twitterissä.

Myös vihreiden kansanedustaja Satu Hassi viestii, että pääministeri vie EU:lle eteenpäin linjaa, joka ei vastaa hallituksen eduskunnalle ilmoittamaa kantaa.

Eripura liittyy kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmään eli taksonomiaan. Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa ilmastokestävyyskriteereistä delegoidun säädöksen. Sen tarkoituksena on luokitella eri aloja kestävyyskriteerien perusteella kestäviin ja vähemmän kestäviin kohteisiin. Mukana on vaatimuksia myös metsätaloudelle.

Yhtenä metsätalouden kriteerinä mainitaan, että yli 13 hehtaarin metsätilojen tulisi seurata niin sanottua ilmastohyötyanalyysia. Tämän on nähty metsänomistajien keskuudessa lisäävän byrokratiaa ja antavan metsätoimivaltaa EU:lle.

Hallituksen sisällä ollaan erimielisiä metsiä koskevista kriteereistä. Ympäristö- ja ilmastoministerin Krista Mikkosen (vihr.) mukaan niistä tulisi tehdä nykylainsäädäntöä tiukemmat.

”Taksonomian tarkoitus on erottaa erityisen ilmasto- ja ympäristöystävälliset hankkeet, jotta näihin ’tähtihankkeisiin’ ohjautuu yksityisiä pääomia. Kriteerien oltava sellaiset, että hankkeet varmasti ratkaisevat ilmastokriisiä ja turvaavat luonto­arvot”, Mikkonen kommentoi.

Marin on vienyt EU-pöytiin viestiä, jonka mukaan metsäsäädökseen tulee saada muutoksia. Muuten se ei huomioi Suomen erityispiirteitä metsäisenä maana.

Huhtikuussa Marin ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kirjelmöivät komissiolle säädöksestä yhdessä. Pääministerit toivoivat muutoksia muun muassa luonnonläheisen metsänhoidon termiin, josta ei ole olemassa selviä linjauksia EU:n sisällä.

”Nostin esille tärkeän kysymyksen Suomen metsien käytöstä. Korostin sitä, kuinka iso kysymys suomalaiset metsät ja metsäteollisuus on meille. Metsämme auttavat meitä ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska teemme metsistä sellaisia tuotteita, jotka vähentävät päästöjä ja fossiilisten poltto­aineiden käyttöä", Marin valaisi EU-kokouksen jälkeen.

"Myös taksonomia-asiassa olimme aktiivisia ja toimme niitä asioita esille, jotka ovat Suomelle ja Ruotsille erityisen tärkeitä."

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen sanoo pääministerin viestin olevan täysin linjassa Suomen kannan kanssa. Kestävän rahoituksen luokittelusta ei ole olemassa vielä eduskunnan mielipidettä, joten siihen liittyvää vaikuttamista ei voida kutsua "eduskunnan tai hallituksen vastaiseksi", kuten vihreät sanovat.

Luokittelujärjestelmä on niin sanottu delegoitu asetus, jonka tekstiin jäsenmaat eivät voi enää tehdä muutoksia. Euroopan parlamentti voi määräajan puitteissa tehdä vastalauseen, mutta jäsenmaiden tulee joko hyväksyä tai hylätä asetus. EU-neuvostossa hyväksyntä vaatii jäsenmaiden määräenemmistön.

"Taksonomian asetuksesta todetaan Suomen kantana, että päätösvalta metsistä kuuluu jäsenmaille. Pääministeri lienee lobannut taksonomian delegoituja säädöksiä, jotka menevät ohi ja yli asetuksesta – niistä kirje eduskunnalle on vasta tekeillä", Hakkarainen muistuttaa.

Hakkarainen kertoo, että delegoidut säädökset poikkeavat reippaasti Suomen virallisesta linjauksesta, jossa metsäpolitiikka on kansallista päätösvaltaa.

"Delegoitujen säädösten sisältö menee normaaliin metsätalouteen, tietynlaisesta metsäsuunnitelmasta ja metsänhoidon tasosta alkaen. Tästä ei varmasti ole hallituksen tai eduskunnan linjausta."

Lue myös:

Komissio esittää ilmasto- ja metsänhoitosuunnitelmaa yli 13 hehtaarin tiloille – uusien kestävyyskriteerien pelätään lisäävän hallinnollista taakkaa

Ruotsalaislehti: Pääministerit Marin ja Löfven lobbasivat yhdessä EU:n metsäesitystä – Marinin alivaltiosihteeri vakuuttaa: "Näin toimitaan jatkossakin"

Sanna Marin kertoo edistävänsä reilua metsäsääntelyä EU:ssa – "Teemme töitä sen eteen, että Suomen erityispiirteet huomioidaan

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Onko EU:n metsätavoitteissa järkeä? Katso MT Metsäilta, keskustelijoina mepit Petri Sarvamaa ja Ville Niinistö

Marin vastaa vihreiden syytöksiin sooloilusta metsälinjassa: "Ei ole näin, olen edustanut hallituksessa muodostettuja kantoja"

Vihreät eristäytyy muista

Pääministeri Marin on tärkeällä asialla