Metsä

UPM varautuu järjestämään työehdot väliaikaisesti ilman työehtosopimuksia – järjestely vaikuttaa yhtiön mukaan esimerkiksi mahdollisuuteen periä Paperiliiton jäsenmaksuja

Voimassa oleva työehtosopimus päättyy vuoden lopussa.
Sanne Katainen
UPM:llä ja Paperiliitolla on toistaiseksi neuvottelukosketus saavutettu ainoastaan UPM Biofuels eli biopolttoaineiden liiketoiminnassa, jossa osapuolet ovat tavanneet ja vaihtaneet tietoja neuvottelulähtökohdista, UPM kertoo.

UPM ilmoittaa varautuvansa järjestämään työehdot väliaikaisesti ilman työehtosopimuksia, kunnes sopimuksiin työntekijöitä edustavan Paperiliiton kanssa päästään. Yhtiö tavoittelee edelleen liiketoimintakohtaisia sopimuksia Paperiliiton kanssa.

UPM kertoo, että se on tällä viikolla aloittanut vuodenvaihteen jälkeen sovellettavien työehtojen viestimisen henkilöstölle niissä liiketoiminnoissa, joissa Paperiliitto on sopimuskumppani.

Voimassa oleva sopimus Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välillä päättyy 31.12.2021, eikä nykyisellä sopimuksella ole yhtiön mukaan jälkivaikutusta sopimusosapuolten vaihtuessa.

UPM:n mukaan aika uusien sopimusten neuvotteluun käy vähiin, ja siksi yhtiön on varauduttava myös tilanteeseen, jossa voimassa olevaa sopimusta ei ole.

”Toiminnan jatkuvuuden ja palkanmaksun turvaamiseksi varaudumme järjestämään työehdot vuodenvaihteen jälkeen työlainsäädännön, UPM:n käytäntöjen ja henkilökohtaisten työsopimusten mukaan. Liiketoimintakohtaisesti sopimalla voitaisiin saada kaikkien kannalta paremmat ehdot kuin ilman sopimusta. Pyrimmekin edelleen saamaan neuvottelut Paperiliiton kanssa käyntiin”, sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti tiedotteessa.

Tällä viikolla viestityt työehdot mahdollistavat UPM:n mukaan töiden jatkumisen vuodenvaihteen jälkeen, mutta ne eivät edusta yhtiön liiketoimintojen neuvottelutavoitteita. Neuvottelutavoitteet esitetään vasta liiketoimintakohtaisten neuvottelujen käynnistyessä.

"Ilman työehtosopimusta toimiminen vaikuttaa esimerkiksi tehtaiden työaikajärjestelmiin, palkkarakenteisiin ja yhtiön mahdollisuuteen periä Paperiliiton jäsenmaksuja", UPM:n tiedotteessa todetaan.

UPM:n mukaan tällä hetkellä Paperiliiton työehtosopimuksella yhtiössä työskentelevien työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan vuosiansio keskeytymättömässä kolmivuorotyössä on noin 63 000 euroa vuodessa ja työaika 34,5 tuntia viikossa.

Tämän lisäksi UPM:n koko henkilöstö kuuluu lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmän piiriin. Kannustepalkkiojärjestelmä on osa UPM Edut -kokonaisuutta, joka on voimassa myös tilanteessa, jossa työehtosopimusta ei ole.

UPM:llä ja Paperiliitolla on toistaiseksi neuvottelukosketus saavutettu ainoastaan UPM Biofuels -liiketoiminnassa, jossa osapuolet ovat tavanneet ja vaihtaneet tietoja neuvottelulähtökohdista.

UPM:llä on viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on sopimuskumppani. Kahdessa muussa liiketoiminnassa kumppani on Teollisuusliitto, jonka kanssa neuvotteluita on käyty jo keväästä asti, UPM kertoo tiedotteessa.

Lue lisää:

Ammattiliitto Pro ja Stora Enso pääsivät sopuun toimihenkilöiden uudesta yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta

Stora Enson ja Paperiliiton sopu ei ohjaa muita metsäjättejä – varsinkin UPM:n neuvottelujen tilanne tulehtunut

STTK:n Palola metsäpuolen palkankorotuksista: "Tolppa on lyöty maahan ja kaikki katsovat sitä"

Paperissa kytee iso palo

Stora Enson ja Paperiliiton sopimus yrityskohtaisista työehdoista suojaa yhtiön nyt mahdollisilta työtaisteluilta – UPM:n neuvottelut ovat yhä jäissä

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

UPM ja yhtiön ylemmät toimihenkilöt sopivat uudesta edustusjärjestelmästä

UPM kiristää neuvotteluvyötä – varautuu lakkoon Lappeenrannan biojalostamolla ja aloittaa yt-neuvottelut lomautuksista – kesto maksimissaan 90 päivää

"Työtaisteluilta metsän yrityksissä tuskin vältytään", Teollisuusliiton Riku Aalto ennakoi

Demokraatti: Paperiliitto uhkaa UPM:ää lakolla tammikuun alusta lähtien