Perjantain 3.12. lehden jakelussa on häiriöitä. Näköislehti ja verkkosisällöt ovat toistaiseksi vapaasti luettavissa.
Metsä

MMM perusti työryhmän kehittämään Evon retkeilyaluetta – ympäristöpuolen edustajat eivät suostuneet mukaan

MMM:n mukaan Evosta halutaan mallialue, josta muut valtion retkeilyalueet voivat ottaa jatkossa oppia.
Kari Salonen
Arkistokuva Evon Kalliojärveltä.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asetti eilen keskiviikkona työryhmän kehittämään Hämeenlinnan Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä, ministeriö kertoo tiedotteessa.

Evo-työryhmän puheenjohtajana toimii Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä ja varapuheenjohtajana Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen. Työryhmän jäsenet tulevat maa- ja metsätalousministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Luonnonvarakeskuksesta, Metsähallituksen luontopalveluista, Asikkalan ja Padasjoen kunnista, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta, Suomen Partiolaiset ry:stä, Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK), Hämeen metsänhoitajista, Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiristä, Suomen Ladusta, Helsingin yliopistosta ja alueen yrittäjistä.

Työryhmästä uupuu ympäristöpuolen edustus. Lepän mukaan heitä kyllä pyydettiin mukaan.

"On valitettavaa, etteivät ympäristöministeriö ja luonnonsuojelujärjestöt lähteneet pyynnöistä huolimatta mukaan työryhmään keskustelemaan näistä jatkokehitystarpeista", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kommentoi.

Työryhmän tehtävä on toimeenpanna Evolle viime vuonna vahvistettua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa niin, että kehitystyössä otetaan korostetusti huomioon Natura-verkostoon kuuluvat alueet sekä tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet.

Työn on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä. Saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää myös muiden valtion retkeilyalueiden kehittämisessä sekä mahdollisten uusien retkeilyalueiden suunnittelussa.

”Valtion retkeilyalueiden kehittäminen monipuolisen luontoliikunnan alueiksi edellyttää reittiverkoston, palveluvarustuksen ja liiketoimintarakennusten hyvää tasoa sekä ennakoitavaa toimintaympäristöä myös matkailuyritysten näkökulmasta. Pelkät Metsähallituksen toimenpiteet eivät yksin riitä alueiden vetovoiman ja käyntimäärien kasvattamiseen – mukaan tarvitaan myös kuntien ja yritysten panosta”, Leppä korostaa.

Viime perjantaihin asti ympäristöministerinä toiminut Krista Mikkonen (vihr.) on esittänyt, että Suomeen perustettaisiin kaksi uutta kansallispuistoa: Evolle ja Sallaan.

Sallan kansallispuiston perustamista koskeva lakiesitys sai sinettinsä eilen keskiviikkona eduskunnan täysistunnon toisessa käsittelyssä.

Evolle kaavailtua tiedekansallispuistoa ovat vastustaneet muun muassa alueen maanomistajat ja metsästäjät. Heidän edustajat erosivat kesällä puistoa valmistelevasta alueellisesta työryhmästä, sillä heidän mukaan paikallisten toimijoiden ääntä ei ole kuultu valmistelussa riittävästi.

Tiedekansallispuiston perustamisesta on käyty syksyn mittaan keskusteluja hallituksessa. Mikkosella ja Lepällä on ollut erimielisyyttä siitä, tulisiko aluetta kehittää tiedekansallispuistona vai retkeilyalueena.

Tällä hetkellä Metsähallitus hoitaa Evoa retkeilyalueena.

"Ympäristöministeriöllä on oma hanke tiedekansallispuistosta. Virallista esitystä ei hallituksessa ole käsitelty", ministeri Lepän erityisavustaja Annukka Kimmo toteaa MT:lle.

"Kansallispuistojen brändi on vahva. Sillä on hyvät ja huonot puolet."

Kimmon mukaan MMM haluaisi nostaa retkeilyalueen mainetta, sillä se on sallivampi esimerkiksi metsästyksen osalta.

Kimmo harmittelee, ettei ympäristöväki lähtenyt mukaan retkeilyaluetta kehittävään työryhmään.

"Se on iso pettymys. Olisimme halunneet laaja-alaisen työryhmän."

MMM:n tiedotteen mukaan Evosta pyritään viime vuonna vahvistetun matkailu- ja maankäyttösuunnitelman mukaan luomaan "luontomatkailun huippukohde, joka tarjoaa monimuotoiseen luontoympäristöön ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin pohjautuvia elämyksiä sekä luonnon monimuotoisuudesta oppimiseen liittyviä sisältöjä niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailijoille".

Tavoitteeseen liittyy myös Evon liittäminen mukaan Suomen ja Viron yhteiseen retkeilyalueverkostoon, johon kuuluvat Suomesta myös Ruunaan, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueet. Evo on näistä tällä hetkellä ainoa selkeästi Etelä-Suomessa sijaitseva alue.

”Etelä-Suomen Erähelmeksikin kutsuttu Evo on merkittävä erämatkailukohde ja erittäin suosittu metsästys- ja kalastusharrastajien keskuudessa. Kestävä ja turvallinen metsästys ja kalastus tulevat jatkossakin olemaan keskeinen osa Evon retkeilyalueen virkistyskäyttöä”, Leppä painottaa.

Lue myös:

Metsänomistajat ja metsästäjät marssivat ulos Evon tiedekansallispuistoa valmistelevasta työryhmästä

Suomen 41. kansallispuisto perustetaan Sallaan

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Toisena koronavuonna kansallispuistojen suosio nousi entisestään – puolessa vuodessa ennätykselliset 2,5 miljoonaa käyntiä

Yle uutiset: Pohjois-Savon liitto myönsi rahoitusta Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksen suunnitteluun

Yle: Sadat vangit huhkivat vuosittain kansallispuistojen kunnostustöissä

Yle uutiset: Retkeilybuumissa on laantumisen merkkejä