WWF:n riskikartta ei huomioi, että Suomessa hakatut metsät uudistetaan

Toisin kuin tropiikissa, Suomessa metsiä katoaa huomattavan vähän ja metsät uudistetaan hakkuiden jälkeen. Silti metsien monimuotoisuus on vaarassa heikentyä myös Suomessa.
Suomessa metsiä katoaa erittäin vähän, mikä johtuu lähinnä rakentamisesta ja pellon raivauksesta.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.