MT Metsä

”Suomessa karhut pääsääntöisesti välttelevät ihmistä ja on tärkeää ylläpitää tätä tilannetta” ‒päivitetty karhukannan hoitosuunnitelma vahvistettu

Karhukannan hoitosuunnitelman päätavoitteina on suotuisan suojelutason säilyttäminen ja karhukannan ihmisarkuuden ylläpitäminen.
Tilaajalle
Ministeriö aikoo käynnistää hankkeen, jossa selvitetään ja tarkastellaan ravintohoukuttimien käyttöä katselutarkoituksessa ja mahdollisia tarpeita yhtenäisten käytänteiden luomiselle.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.