Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Politiikka

MTK antaa hallituksen puoliväliriihelle tyydyttävän arvosanan ja kiittää turvealan huomioimisesta

Tierahat huolettavat isosti: "Varsinkin alemman asteen tiestö on jo siinä kunnossa, että se vaarantaa vakavasti Suomelle elintärkeän biotalouden toiminnan edellytyksiä."
Kari Salonen
Juha Marttila kiittelee ja haastaa hallitusta kehysriihen jälkeen.

Hallituksen puoliväliriihen tulokset saavat MTK:lta tyydyttävän arvosanan.

"Tasapainoinen aluekehitys, ihmisten ja yritysten oikeudenmukainen kohtelu vihreässä siirtymässä sekä kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen näkyvät päätöksissä, mutta konkreettiset toimenpiteet eivät missään nimessä riitä lähivuosien haasteita ajatellen", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Kiitosta saa se, ettei maa- ja metsätalousyrittäjien verotusta olla kiristämässä ja kasvua ja yrittämistä estetä.

Pysyvistä 370 miljoonan euron menoleikkauksista peräti 110 miljoonaa kohdentuu liikenne- ja viestintäministeriölle, mikä huolestuttaa MTK:ta.

"Tällä ei saa vaarantaa tieverkoston kunnossapito- ja kehittämistoimia. Varsinkin alemman asteen tiestö on jo siinä kunnossa, että se vaarantaa vakavasti Suomelle elintärkeän biotalouden toiminnan edellytyksiä."

Myöskään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan 35 miljoonan euron leikkaukset eivät saa vaarantaa uuden maatalouspolitiikan kunnianhimoisten tavoitteiden toteutumista. Saaristomeri-ohjelma ja valuma-alueen hajakuormituksen torjuminen on hyvä asia, samoin kotimaisen perhemetsätalouden turvaaminen suitsimalla rahastosijoittajien veroetuuksia metsätaloudessa.

"Suomalaisen omistajuuden edistäminen on nostettu hallituksen tavoitelistalle. Tämä on tärkeä päämäärä."

MTK muistuttaa, että tutkimus- ja kehitysinvestointirahojen panostaminen uusiutuviin luonnonvaroihin perustuville toimialoille hyödyttää taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

"Siksi alan koulutusjärjestelmä tarvitsee selkeän ja konkreettisen tiekartan. Nyt tiedossa olevat toimet eivät vielä riitä hyödyntämään alan tarjoamia potentiaalia ja ratkaisuja."

Turvekriisin selättämisessä päästiin MTK:n mielestä hyvään alkuun ja hallitus saa kiitokset toimialan ahdingon ottamisesta vakavasti kehysriihineuvotteluissa.

"70 miljoonan euron kertaluonteiset panostukset riittävät turvetyöryhmän välittömien toimenpiteiden toteuttamiseen. Erityistä huomiota vaatii vielä kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuden varmistaminen pitkällä aikavälillä."

Lue myös:

Leppä vakuuttaa: Viljelijöiden tukia ei leikata

Hallitus suitsii metsärahastojen maanhankintaa metsänomistajien toiveiden mukaisesti

"Hienoa nähdä täällä suomalaisia turverekkoja, kohta meillä on vain venäläisiä" – turvemarssi eduskuntatalolle sujui rauhallisesti

Hallitus vahvisti: Turveyrittäjille tänä vuonna 60 miljoonaa euroa ja ensi vuonna 10 miljoonaa

Lue lisää

Energiaverotus myös tulonjakokysymys

"Kivihiilipuolue jyrää EU:ssa", MTK:n Marttila vaatii hallitukselta ryhdistäytymistä voimalaitosten päästöasiassa

"Kehysriihtä lämmitetään turpeella" – MTK:n Marttila: "MTK joutuu ehkä jo tänä vuonna edistämään kuivike- ja kasvuturpeen tuontia Venäjältä"

MTK haluaa nostaa metsähakkeen käyttötavoitetta