MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Politiikka

Maakunnat saavat verotusoikeuden uudessa sotessa – katso miten uudistus etenee lähivuosina

Aiemmin alueita kutsuttiin nimellä sote-maakunta. Nimi vaihdetaan hyvinvointialueeksi siirtymäajaksi, jotta alueet eivät sekoitu hallinnollisiin maakuntiin.

Hallituspuolueet ovat päässeet sopuun sote-uudistuksesta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden lisäksi järjestäjänä on Helsingin kaupunki.

Uudistus tuo eduskunnassa hyväksytyksi tullessaan maakuntaveron. Se on tarkoitus hyväksyä hallituskauden aikana. Se voisi tulla voimaan 2026, mutta jos lain valmistelu hidastuu, ratkaistaan rahoitus 2022 kehysriihessä.

Siirtymävaiheessa kuntien rahoituksen muutosten tasausjärjestelyihin liittyvän pysyvän siirtymätasauksen enimmäismääräksi ehdotetaan +/-60 euroa asukasta kohden aiemman +/-100 euron sijaan.

Lisäksi kuntien valtionosuusjärjestelmään on lisätty uusi kriteeri: asukasmäärän kasvun lisäosa, jolla vastataan kasvukuntien väestönkasvuun.

Hyvinvointialueiden rahoituksessa toistaiseksi pysyvä siirtymätasaus on muutettu lausuntokierroksen palautteen perusteella epäsymmetriseksi +200 ja -100 euroa asukasta kohden.

Käytännössä nämä muutokset pienentävät hieman pääkaupunkiseudun kuntien tulomenetyksiä.

Itä-Savo kuuluu jatkossa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen, ja Savonlinnan sairaalan yhteispäivystys jatkuu vuoden 2032 loppuun asti siirtymäajalla. Länsi-Pohjan sairaalan yhteispäivystys jatkuu niin ikään 2032 loppuun.

”Perustuslakivaliokunnan vaatimus palveluiden riittävyydestä ajaa tähän, eivätkä alueet joudu hankaluuksiin”, Kiuru sanoo.

”Sopimukset ulkoistuksista eivät päädy suoraan roskakoriin, tämä muuttui lausuntokierroksen jälkeen. Tiivis linkki julkiselle puolelle on kuitenkin edellytys yhdenvertaisuuden takia”, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) tarkentaa.

Uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.

Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutetaan osana tuottavuuskokonaisuutta sekä EU:n elpymisrahaa.

Uudistus ei puutu työterveysjärjestelmään eikä palveluseteleihin.

”Monituottajuusmalli säilyy keskeisenä jatkossakin”, Kiuru sanoi.

Tulevaisuudessa hyvinvointialueet johtaisivat henkilöstövuokrauksen ammattihenkilöiden työtä.

Lue myös:

Pihlajalinna arvostelee hallituksen sote-linjaa: Kustannukset nousevat ja palvelut heikentyvät, kun Pihlajalinnalle ulkoistetuissa kunnissa on käynyt toisinpäin

Lue lisää

Suurimpien kaupunkien johtajat: Sote-uudistus vie kunnilta elinvoimaa sekä kykyä investoida

Minustako maaherra?

Lisääntyykö hyvinvointi?

Täydellistä sotea on mahdoton tehdä