Metsä

MTK:n Tiirola: Viranomaisen puuttuminen PEFC-sertifiointiin sopimatonta – ely-keskus korostaa olleensa työryhmässä vain asiantuntijana

Päätöksen PEFC-sertifikaatista irtaantumisesta käsittelivät ely-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueiden johtajat.
Kari Salonen
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola muistuttaa, että PEFC-sertifioinnin tavoitteena on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän metsätalouden tasapaino.

Ely-keskuksen rooli PEFC-metsäsertifiointia valmistelleessa standardityöryhmässä on herättänyt huomiota. Elyt ja Suomen ympäristökeskus irtisanoutuivat työryhmästä loppumetreillä. Lähtönsä syitä elyt perustelivat yli 20-sivuisessa muistiossa.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola pitää viranomaisen puuttumista vapaaehtoiseen markkinatyökaluun sopimattomana.

”Oli hyvä, että elyt olivat mukana asiantuntijoina. Näen kuitenkin riskin siinä, että muun muassa aluekehitysrahoja jakava viranomainen ottaa näin kantaa.”

Aiemmin tänään tiistaina asiaa kommentoi myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.). Lepän mielestä viranomaisten ei kuulu ottaa kantaa elinkeinon sisäisiin asioihin.

PEFC:n vaatimusten päivityksessä oli mukana yli 60 organisaatiota.

Elyn päätös yllätti myös PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivolan.

”Ely-keskuksilla on tärkeää asiantuntemusta. Standardin sisällön kannalta heidän mukanaolonsa oli arvokasta. Ihmettelen kuitenkin viranomaisen roolia ja sitä, että sisältökeskustelua ei käyty kokousten aikana, vaan irtaantuminen tapahtui vasta viimeisen kokouksen jälkeen.”

Elyjen muistio sisältää hänen mukaansa myös PEFC:tä koskevia luonnehdintoja, jotka eivät sisältyneet standardityöryhmän tehtäväkuvaukseen.

”Mihin viranomaistahon yleiset arviot PEFC-sertifioinnista perustuvat vai ovatko ne mielipiteitä?” Kaivola kysyy.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajan Karoliina Laakkonen-Pöntyksen mukaan asiakirja perustuu tutkimustietoon, ely-keskusten eri asiantuntijoiden näkemyksiin sekä eri elyjen asiasta antamiin kannanottoihin ja lausuntoihin.

Ympäristöministeriön kansliapäällikön Juhani Damskin mukaan elyt toimivat tällaisissa projekteissa itsenäisesti.

”Usein elyjen asiantuntijuutta hyödynnetään laajasti jo valmisteluvaiheessa. Ministeriön käsityksen mukaan ely-keskus on osallistunut PEFC-sertifikaatin päivitysprosessiin omasta ehdotuksestaan ja nimenomaan asiantuntijana.”

Laakkonen-Pöntys vahvistaa elyjen olleen mukana valmistelussa asiantuntijan roolissa. ”Ympäristöä koskevan tiedon tuottaminen ja jakaminen kuuluu lakisääteisiin tehtäviimme.”

Syynä elyjen lähtöön työryhmästä oli PEFC:n ekologisten kriteerien heikentyminen. Myös uusin tutkimustieto ja kansainväliset sopimukset olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon. Päätöksen irtaantumisesta käsittelivät ely-keskusten y-vastuualueiden johtajat.

Standardissa tapahtui kuitenkin myös myönteistä kehitystä esimerkiksi säästöpuumäärien lisääntymisen ja suojavyöhykkeiden suhteen, Laakkonen-Pöntys korostaa.

”Ilman muuta pidämme maa- ja metsätalouden merkitystä tärkeänä Suomen taloudelle, mutta myös sen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun ovat merkittävät.”

PEFC:n piirissä on yli 90 prosenttia Suomen metsistä.

Sertifioinnin tavoitteena on edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

”Jos vain yhtä lähdetään painottamaan, se voi tarkoittaa suomalaisen puuntuotannon vähenemistä ja tuotannon siirtymistä ulkomaille maihin, joissa ekologisia arvoja ei huomioida samaan tapaan kuin Suomessa”, Tiirola varoittaa.

Lue myös:

Ministerin mukaan ely-keskukset ottivat väärän roolin metsäsertifioinnissa: "Viranomaiset eivät voi ottaa kantaa elinkeinon sisäisiin asioihin"

Ely-keskukset irtautuivat PEFC:stä – nyt EU-komissio kertoo käyttävänsä kriittistä muistiota metsäpäätöksentekonsa tukena

Ely-keskusten mielestä PEFC:tä ei pitäisi markkinoida ekologisesti kestävänä – irtaantuvat sertifikaatista

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Metsäsertifiointi – mielenrauhaa kenelle?

FSC:n pakkosyöttö ei hyödytä ketään

FSC MTK:n agendalle

Päätös metsävaratietojen julkistamisesta lähellä. Katso video MT:n Metsäillasta!